2900 Vプリカ(VISAプリペイドカード)

 「無修正アダルトサイト」用語集

❓Vプリカ(VISAプリペイドカード)

📌「Vプリカ」とは、Visaプリペイドカードの略称で、ネット専用のVisaプリペイドカードです。